PA2576 Programvaruintensiv produktutveckling

Programkurs, 12 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Programvaruintensiva system beskrivs som "vilket system som helst där mjukvaran bidrar med väsentliga influenser till designen, realiseringen, installationen och utvecklingen av systemet som helhet" [IEEE Std 42010:2011]. Syftet med kursen är att ge kunskap om de grundläggande mjukvaruutvecklingsprocesserna som specifikation, design, validering och evolution av programvaruintensiva produkter. Avsikten med kursen är att, genom ett praktikfall, tillämpa de grundläggande mjukvaruutvecklingsprocesserna för att utveckla programvaruintensiva produkter.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i programmering i en omfattning av 12 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:
- Kravhantering: Kravelicitering, analys, specifikation, management samt juridiska och etiska aspekter i programvaruintensiv produktutveckling.
- Grundläggande design och arkitektur: Principer av objektorienterade design och grundläggande mjukvaruarkitektur
- Verifiering och validering: Grunderna för verifiering och validering, teori och praktisk kunskap om testning, testplanering, testutförande och tolkning av testresultat.
- Underhåll och utveckling: Grundläggande underhåll av programvara, behov av underhåll, viktiga problem med underhåll, tekniker och verktyg för underhåll och utveckling av mjukvarukrävande produkter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
•visa förmåga att presentera och diskutera olika livscykelaktiviteter från kravhanteringsfas till underhållsfas
•visa förmåga att diskutera, argumentera och välj lämpliga metoder och tekniker för krav-, arkitektur-, testnings-, utvecklings- och underhållsfaserna i ett mjukvaruprojekt.
Färdighet och förmåga
•visa förmåga att tillämpa principer inom kravhantering, arkitekturdesign, testning och underhåll i ett realistiskt sammanhang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•visa förmåga att diskutera och argumentera juridiska, sociala och etiska aspekter som rör krävande programvaruintensiv produktutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agile Software Requirements (2011) by Dean Leffingwell. Publisher: Addison Wesley, ISBN: 978-0-321-63584-6
Software Architecture in Practice (3rd edition, 2013) by Len Bass, Paul Clements and Rick Kazman. Publisher: Addison Wesley, ISBN: 978-0-321-81573-6
Foundations of software testing: ISTQB certification (2008) by Graham, Dorothy, Erik Van Veenendaal, and Isabel Evans. Cengage Learning EMEA.
Software Evolution and Maintenance: A Practitioner's Approach (2015) by Priyadarshi Tripathy, Kshirasagar Naik, Wiley, ISBN: 978-0-470-60341-3

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agile Software Requirements (2011) by Dean Leffingwell. Publisher: Addison Wesley, ISBN: 978-0-321-63584-6
Software Architecture in Practice (3rd edition, 2013) by Len Bass, Paul Clements and Rick Kazman. Publisher: Addison Wesley, ISBN: 978-0-321-81573-6
Foundations of software testing: ISTQB certification (2008) by Graham, Dorothy, Erik Van Veenendaal, and Isabel Evans. Cengage Learning EMEA.
Software Evolution and Maintenance: A Practitioner's Approach (2015) by Priyadarshi Tripathy, Kshirasagar Naik, Wiley, ISBN: 978-0-470-60341-3

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där studenter förväntas delta genom diskussioner, frågor och personliga erfarenheter. Kursen innehåller också obligatoriska bedömningar med fastställda tidsramar. Studenterna förväntas mestadels arbeta i grupper vid dessa bedömningar. Kursen börjar med en inledande föreläsning och fortsätter med en serie föreläsningar där ett antal områden (se Innehåll) introduceras. Varje föreläsning innehåller tid för diskussioner och reflektioner. Undervisningsspråk och material är på engelska. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.