PA2573 Ekosystem och system-av-system

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Mjukvaruföretag arbetar inte som isolerade organisationer där allt utvecklas internt, utan allt fler komplexa system som byggs utvecklas som en kombination av många andra system och tjänster. Kursens syfte är att introducera olika modeller av digitala ekosystem, utmaningarna i att bygga system-av-system, hur man designar, utvecklar och publicerar mjukvaru-API:er, orkestrering och koreografi av mjukvarutjänster och system och hur man övervinner utmaningarna för underhåll och förbättrar interoperabiliteten. Kursen kommer även att innefatta utveckling av API:er som exponerar funktionalitet samt att bygga ett system av system genom att integrera befintliga tjänster eller mjukvarusystem.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Programvaruarkitektur och kvalitet, 6 hp, Global mjukvaruutveckling, 4 hp och Realtid- och operativsystem, 6 hp samt genomgången kurs Multiprocessorsystem, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.