MA1493 Moderna algoritmer i kryptologi

Programkurs, 2 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger en orientering av olika moderna algoritmer inom kryptografi, som t.ex. kryptosystem och attacker. Förutom de algoritmer som används idag presenteras också kandidater som kanske även en kvantdator inte kan knäcka.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 10%
 • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången grundläggande kurs i kryptering.

Innehåll

• Symmetriska kryptosystem: Advanced Encryption Standard och RC4 (Rivest Cipher 4)
• Asymmetriska kryptosystem: Merkle-Hellmans kryptosystem och ElGamals kryptosystem baserat på elliptiska kurvor över ändliga kroppar
• Homomorfisk kryptering: Pailliers kryptosystem
• Post-kvantdatorn: McEliece kryptosystem och NTRU (N-th degree truncated polynomial ring)
• Hemlighetsdelning: Blakleys metod, Shamirs metod, medelst kinesiska restsatsen och visuell kryptering
• Kryptografiska hackfunktion: Merkle-Damgårds konstruktion och kollisionsattacker
• Heltalsfaktorisering: Pollards rho-metod, kvadratiska sållet och Lenstras faktoriseringsalgoritm
• Beräkning av diskreta logaritmer: Shanks Baby-step giant-step, Pohlig-Hellmans algoritm och Pollards rho-metod

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • klassificera kryptologiska algoritmer.
 • redogöra för kända svagheter och styrkor hos de kryptosystem som ingår i kursen.

Färdighet och förmåga
 • implementera och använda de kryptosystem och matematiska algoritmer som ingår i kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillgängligt på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillgängligt på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar där främst teorin diskuteras. Vidare ges även tid för handledning av inlämningsuppgifter. Under kursen lär sig studenten att implementera förenklade versioner av några algoritmer, andra algoritmer bekantar sig studenten med genom testkörning.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×