PA1467 Hållbarhet i och för mjukvaruutveckling

Programkurs, 2 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge kunskap om olika perspektiv på hållbarhet inom mjukvaruutveckling: i) Hållbarhet i utvecklingsprocessen, som innefattar utveckling med ansvarsfull användning av ekologiska, mänskliga och ekonomiska resurser. ii) Hållbarhet vid underhållsprocessperspektivet, under driften av systemet och före systemavveckling, inklusive kontinuerlig övervakning av kvalitets- och kunskapshantering. iii) Hållbarhet i systemproduktionsperspektivet, som täcker användningen av resurser för produktion och installation av systemet och exempelvis uppnås genom att använda gröna IT-principer, hållbart producerade hårdvarukomponenter och optimering av den nödvändiga logistiken för montering. iv) Hållbarhet i användarperspektivet, som handlar om mjukvarusystemet som produkt med hänsyn till ansvaret för miljöpåverkan och utformning av gröna affärsprocesser.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursern krävs avklarade kurser Ingenjörsarbete inom ICT - Introduktion, 8 hp och Programvarutveckling, 6 hp samt genomgått kursen Teknik, ICT och Samhällsförändring, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.