MT2552 Projektkurs 2 med industriell ekonomi och affärsplanering

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen tränar sig studenten på att tillämpa sin kunskaper färdigheter i verklighetstrogna industri- eller innovationsprojekt. För att förbereda studenten för skarpa industriprojekt så vävs moment om ekonomi och affärsplanering in som en integral del av kursen, för att förbereda studenten för en övergång till näringslivet.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Period: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursern krävs 80 hp avklarade varav minst 40 hp ska vara inom Maskinteknik och Elektroteknik. De övriga 40 hp kan, förutom Maskinteknik och Elektroteknik, även vara inom matematik eller anan naturvetenskap.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.