MT1549 Datorstöd för ingenjörsarbete 1

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• introduktion till CAD
• hur CAD-system principiellt fungerar
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och skapande samt praxis inom olika företag
• introduktion till simulering
• introduktion till optimering
• introduktion till 3D-utskrift
• introduktion till visualisering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna visa förståelse för hur måttsättning och toleranssättning görs efter detaljens funktion i en sammansatt
konstruktion
• kunna visa förståelse för grundläggande begrepp avseende datorhjälpmedlens funktionalitet inom produktutveckling
• kunna förklara hur en detalj- och sammanställningsritning skapas som följer gällande standard
Färdighet och förmåga

• kunna skapa solida modeller där utformningen är varierande
• kunna skapa sammansatta konstruktioner av flera ingående detaljer och komponenter ur externa bibliotek av skilda format
• kunna göra enklare simuleringar av produktfunktion
• kunna skapa enkla visualiseringar av produkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna visa förståelse för hur onödigt höga toleranskrav påverkar kostnader för framtagning av detaljer

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans
hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans
hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Lärande och undervisning

Lärare

Examinator
 1. Markus Wejletorp
Kursansvarig
 1. Markus Wejletorp

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×