DV1509 Tillämpad ljudteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Tillämpad ljudteknik är en viktig del i datorspelsutveckling. Modern ljudhårdvara har stöd för flerkanaligt ljud och ljudbearbetning. För att kunna förmedla och uppnå en fulländad spelupplevelse krävs goda kunskaper om ljud, dess egenskaper samt ljudbearbetning. Kursen syftar till att förvärva kunskaper inom digital ljudhantering anpassad mot spel.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp på grundnivå inkl.genomgångna kurser i Analys, Linjär algebra 7,5 hp, Programmering 15 hp samt 3D-programmering 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

 • Olika ljudformat.
 • Programmering av filter för att bearbeta ljud.
 • Skapa och modifiera ljud.
 • Olika mjukvaruplattformar för att hantera ljud.
 • Programmering och bearbetning av flerkanaliga digitala ljudsignaler.
 • Fördjupningsuppgift där flerkanalsljud ska implementeras och bearbetas i en virtuell datormiljö.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna redogöra för vad flerkanalsljud är och hur det kan användas i en virtuell spelvärld.
 • kunna redogöra för hur olika filter påverkar ljudsignaler.
 • övergripande förstå och kunna förklara vanligt förekommande tekniker för digital ljudbearbetning.
 • ha grundläggande förståelse för transformer för att omvandla ljudsignaler mellan tidsdomän och frekvensdomän.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna hantera och bearbeta flerkanaliga digitala ljudsignaler.
 • enskilt eller tillsammans med andra studenter kunna använda och applicera befintliga mjukvarubibliotek för ljudhantering i egna applikationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Audio Programming Book
Författare: Richard Boulanger, Victor Lazzarini
Förlag: The MIT Press
Utgiven: 2010, Antal sidor: 984
ISBN-10: 0262014467
ISBN-13: 978-0262014465

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Audio Programming Book
Författare: Richard Boulanger, Victor Lazzarini
Förlag: The MIT Press
Utgiven: 2010, Antal sidor: 984
ISBN-10: 0262014467
ISBN-13: 978-0262014465

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar som ger grundstommen i de kunskapsrelaterade lärandemålen. De praktiska lärandemålen testas i en laboration där studenterna enskilt implementerar olika ljudteorier, samt i ett projekt där studenterna, enskilt eller i par, skall konstruera en ljudmiljö till en virtuell spelvärld.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsning och lektion.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Laboration 1.5 G-U
1415 Projektuppgift 3.5 A-F
1425 Tentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.