DV1594 Spelprogrammering i C++

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Göra studenten väl förtrogen med språkkonstruktioner i programmeringsspråket C++.
Ge studenten kunskaper och färdigheter i procedurell programmering.
Genom grafiska och spelrelevanta exempel och tillämpningar entusiasmera studenten för programmering.
På olika sätt träna studenten i problemlösning.
Introducera studenten i grundläggande spelrelaterade algoritmer och tekniker.
Introducera studenten i de objektorienterade koncepten klasser och objekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 2.

Innehåll

 • Processen från källkod till programexekvering
 • Datatyper, variabler, konstanter
 • Kodstruktur, namngivning och kommentarsatser
 • Inmatning från tangentbord, utmatning till skärm
 • Bearbetning och beräkning
 • Relationsoperatorer och logiska operatorer
 • Selektion
 • Iteration
 • Spelloop
 • Användning och utritning av 2D-grafikobjekt
 • Felsökning
 • Arrayer (statiskt och dynamiskt allokerade)
 • Linjärsökning
 • Funktioner
 • Egendefinierade klasser
 • Objektinstansiering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna grundläggande språkkonstruktioner i C++
 • förstå och kunna beskriva begrepp inom programmering
 • förstå klasser och objekt
 • förstå spelloopen

Färdighet och förmåga
 • ha utvecklat sin förmåga att lösa olika typer av problem
 • kunna testa och felsöka programkod
 • kunna skapa egendefinierade klasser
 • kunna instansiera objekt och kommunicera med dessa
 • behärska grundläggande syntax i programmeringsspråket C++11 och SFML för att implementera 2D-spel i vilket ett mindre antal egendefinierade klasser ingår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna motivera sitt val av lösning
 • vara medveten om programmeringsspråket C++ relevans i spelutvecklingssammanhang

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Senaste upplagan
Referenslitteratur:
sfml-dev.org

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Senaste upplagan
Referenslitteratur:
sfml-dev.org

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i datorsal med teoretiska genomgångar och programmeringsövningar. Undantagsvis kan föreläsningar förekomma.
Inför undervisningstillfällen förväntas studenten ha förberett sig genom att ha arbetat med anvisat material.

Lärare

Examinator
 1. Mats-Ola Landbris
Kursansvarig
 1. Mats-Ola Landbris

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Muntlig tentamen 1 1 G-U
1820 Muntlig tentamen 2 1.5 G-U
1830 Muntlig tentamen 3 2.5 G-U
1840 Salstentamen 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.