PA2570 Människan i mjukvaruutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge en detaljerad förståelse för människor som är centrala för att mjukvaruprojekt ska bli framgångsrika. Det innefattar en förståelse för beteende och sociala aspekter hos människor som individer eller grupper, som deltar i och driver mjukvaruutveckling och relationen mellan organisatoriska och tekniska strukturer. Eftersom mjukvaran växer i storlek och komplexitet har mjukvaruingenjörer större svårigheter att förstå hur det fungerar som helhet och det blir svårare för dem att förstå vilka konsekvenser som följer av olika beslut att ändra programvaran. Med ökad interaktion mellan produkter, mjukvaruingenjörens aktiviteter under utvecklingen av en produkt kan också påverka andra produkter. När mjukvaran utvecklas över organisationsgränser sträcker sig effekterna av förändringar också bortom nämnda gränser. Detta innebär ett behov av interaktion mellan utvecklare eftersom de måste förhandla om utvecklingsåtgärder mellan grupper och till och med över organisationer i ett ekosystem av mjukvaruprodukter. Denna kurs kompletterar teknik- och processfokus som dominerar programvaruteknikområdet idag. Fokus ligger på individer och grupper inom mjukvaruutveckling och behandlar översiktligt även vissa aspekter på organisationsnivå.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Programvaruutveckling, 6 hp, Projekt i Systemteknik, 8 hp, Global Mjukvaruutveckling, 4 hp och Användbarhet och interaktionsdesign, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.