PA2564 Utvecklings- och beställarkompetens för mjukvarusystem

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen har som syfte att ge grunder i kravhantering och produktledning av mjukvarudelen av mjukvaruintensiva system. Beställarkompetens, är en del av detta. Idag är alla yrken, även de som har hårdvarudesign som huvuduppgift, starkt beroende av kunskaper om mjukvara, antingen som del av systemet, eller som inbyggda komponenter. Därav syftar kursen även till att hantera delar av kravhantering men även de design och arkitekturiella element som behövs i gränssnittet mellan hård- och mjukvara. Vidare inkluderar även kursen de övergripande metodologiska aspekter som karaktäriserar modern utveckling av mjukvaruintensiva system, vare sig de är säkerhetskritiska eller inte genom att gå igenom grunder och trade-off mellan de säkerhetskritiska (SCS) standarder som finns samt så kallad agil produktutveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att minst 120 hp är avklarade, inklusive 6 hp i programmering.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.