OM1543 Sjuksköterskans professionella kompetens

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sin professionella kompetens genom att omsätta teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet med fokus på att leda, organisera och utveckla omvårdnadsarbetet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade:
  Sjuksköterskans professionella utveckling, 30 hp.
  Därutöver krävs även att följande kurser är genomgångna: Vetenskaplig metod och självständigt arbete, 22,5 hp; Omvårdnad vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd, 7,5 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×