DV2593 Virtualisering och DevOps

Fristående kurs, 5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med denna kurs är att ge studenten en introduktion till och praktisk erfarenhet av virtualisering och delar av DevOps.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Anmälningskod: BTH-D5805
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i datavetenskap, datorteknik, elektroteknik eller motsvarande.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
- Introduktion till virtualisering
- Introduktion till DevOps
- Virtualisering med containerteknologi
- Prestandaaspekter i samband med virtualisering
- Virtualisering i samband med DevOps med fokus på aspekterna ”Packaging” och ”Releasing” i DevOps.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna förklara skillnaden mellan containers och virtuella maskiner
• Översiktligt kunna redogöra för de olika delarna i DevOps
• Kunna redogöra för hur olika former av virtualisering påverkar systemets prestanda
Färdighet och förmåga
• Kunna använda containers
• Kunna använda virtuella maskiner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna motivera och värdera olika virtualiseringslösningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Materiel från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Materiel från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisning sker bland annat genom föreläsningar via videokonferenssystem. Förutom föreläsningar ingår ett antal inlämningsuppgifter och en avslutande projektuppgift. Föreläsningarna går igenom teorin och i inlämningsuppgifterna och projektet får studenterna tillämpa teorin.

Lärare

Kursansvarig
 1. Emiliano Casalicchio

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.