PA1471 Global programvaruteknik

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Många mjukvaruutvecklingsprodukter utvecklas idag av ingenjörer som sitter spridda över flera företag och/eller platser. Denna typ av miljö erkänns vara väsentligt distinkt från ett projekt som har möjligheten att utveckla allt på samma plats inom samma väggar, och därför behöver moderna mjukvaruingenjörer bekanta sig med de utmaningar och rutiner i samband med ett distribuerat arbete. Kursens syfte är att ge kunskap och förståelse för de globala mjukvaruprojektens specifika egenskaper och outsourcing i synnerhet med avseende på kommunikation, samverkan och samordning av aktiviteter samt vikten av att tolka och på ett noggrant sätt utnyttja mångfalden (inklusive kulturella, och organisatoriska) för en professionell karriär. Kursen ska ge en ”state-of-the-art” kunskap inom området och kommer fokusera på praktiska klassrumsövningar och industriella fallstudier som en källa till reflektion och lärande.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-D5807
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 60 hp inom programvaruteknik eller datavetenskap inklusive avklarade kurs(er) inom mjukvaruutveckling och mjukvaruutvecklingsprojekt i grupp om 15 hp.

Innehåll

Kursen hantera följande ämnen:

 • Globalt grupparbete: Verktyg, praktik gällande Kommunikation och Koordination i distribuerade projekt
 • Global projektledning: Grundläggande I hur man hantera distribuerande projekt organisationer
 • Genomförbarheten av globala projekt: Hur man fundamental mäter kostnaderna och fördelarna i ett globalt projekt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Förstå riskerna som är kopplade till global mjukvaruutveckling

Färdighet och förmåga
• Använda verktyg för att kommunicera och koordinera på avstånd;
• Räkna ut kostnaderna som är kopplade till att projektet är distribuerat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Presentera, diskutera, argumentera och välja en lämplig metodför att minska riskerna i samband med globala projekt

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Global IT Outsourcing: Software Development across Borders, by S. Sahay, B. Nicholson and S. Krishna, Cambridge University Press, 2003.
? Integrating Agile with an Offshore Strategy: A practical kit for adopting agile methods in distributed projects and teams, by D. Smite, N.B. Moe and V. Stray, LeanPub publisher, 2018

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Global IT Outsourcing: Software Development across Borders, by S. Sahay, B. Nicholson and S. Krishna, Cambridge University Press, 2003.
? Integrating Agile with an Offshore Strategy: A practical kit for adopting agile methods in distributed projects and teams, by D. Smite, N.B. Moe and V. Stray, LeanPub publisher, 2018

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar, där studenter förväntas delta i diskussioner, frågor och personliga erfarenheter. Kursen innehåller också obligatoriska bedömningar med fasta tidsgränser. Studenterna förväntas arbeta individuellt i tre av dessa bedömningar och i grupp i projektuppdraget. Kursen börjar med en inledande föreläsning och fortsätter med en serie av föreläsningar där ett antal ämnen (se innehåll) introduceras med en praktisk övning. I bedömningsuppgifterna 1-3 förväntas studenterna reflektera över sin personliga erfarenhet från de praktiska övningarna. Observera att praktiska övningar endast körs en gång under kursen och kommer inta att upprepas på begäran. Bedömningsuppgifterna kan ersättas. Varje föreläsning innehåller tid för diskussioner och reflektioner.

Lärare

Examinator
 1. Davide Fucci
Kursansvarig
 1. Davide Fucci

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.