PA2579 Adaptiv Lean Programvarutestning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse om tekniker och verktyg för verifiering och validering av mjukvara i miljöer där principer för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling tillämpas. Målet är att förse studenten med branschrelevant kunskap av verifiering och validering som en testingenjör skall ha kunskap om i en modern utvecklingsmiljö för att främja utveckling av mjukvara av hög kvalitet till nytta för IT-utvecklingen inom både industri och samhället i stort.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 90 hp inom ett tekniskt område varav en avklarad kurs på 7,5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp, och varav minst 30 hp skall utgöras av kurser inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem.

  eller

  Minst 90 hp inom området teknologi och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen täcker olika testtekniker och verktyg för att utvärdera både affärskvalitet och tekniska kvaliteter av mjukvara samt stöd för utvecklare och kontinuerlig mjukvaruutveckling i adaptiva, agila och lean miljöer. Verktyg och tekniker presenteras från ett tekniskt perspektiv samt hur de påverkar/påverkas av principer, processer och personer i miljön. Detta ämnar ge en helhetsförståelse och bakgrund till olika verifiering och valideringstekniker och verktyg samt hur de kan tillämpas i olika kontext.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna diskutera testingenjörens roll och bidrag i en miljö som följer principerna för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling.
• Kunna resonera kring val av lämpliga testtekniker i en miljö som följer principerna för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling.
Färdighet och förmåga

• Kunna tillämpa testtekniker som är relevanta för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling och tolka resultaten från dessa tekniker.
• Kunna tillämpa relevanta testverktyg för automation av verifiering och validering i en miljö som följer principerna för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna resonera kring fördelar, nackdelar, antaganden och begränsningar med användandet av olika testtekniker för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling.
• Kunna kritiskt analysera forskning och facklitteratur om testning för adaptiv, agil eller lean mjukvaruutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material såsom forskningsartiklar och annat kursmaterial tillhandahålls på kursens lärplattform, och rekommendationer för vidare läsning.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av online föreläsningar, inspelat videomaterial, tillsammans med skrivet material, litteratur och forskningslitteratur. Under kursens gång kommer kommunikation, feedback och diskussioner med lärare och andra deltagare ske via e-post, kursens lärplattform och via online möten. Examination sker genom skrivna rapporter. Undervisningen ges på engelska.

Lärare

Examinator
 1. Emil Alégroth
Kursansvarig
 1. Michel Nass

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×