PA2577 Tillämpad Cloud Computing och Big Data

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

I dagens mobila uppkopplade värld genereras stora mängder data som behöver hanteras, analyseras, och länkas samman. Detta görs på en stor mängd servrar på det så kallade Molnet. Utvecklingen, driftsättningen, och hanteringen av dessa kallas Cloud Computing. Syftet med den här kursen är att ge en bred bakgrund om att designa, utveckla, driftsätta, testa och övervaka en cloud-lösning, specifikt med fokus på stora datamängder. Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer. Vidare introducerar kursen MapReduce, nosql-databaser, och verktyg för storskalig distribuerad dataanalys såsom Hadoop, och hur dessa kan driftsättas i en cloud applikation.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-D5836
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 90hp inom ett tekniskt område varav minst 30 hp skall utgöras av kurser inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem.

  eller

  Minst 90 hp inom området teknologi och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer, inklusive cloudbaserad lagring. Vidare diskuterar kursen utmaningar och lösningar för Big Data-analys. Kursen är indelad i tre temata:
• Provisionering och Driftsättning
• Big Data Analys
• Business Case för Cloud Computing

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Ingående kunna redogöra för utmaningar med Big Data-analys
• Ingående kunna redogöra för olika typer av cloudplattformar
• Ingående kunna redogöra för vanliga anledningar att söka sig till en cloudlösning, och utmaningarna med dessa.
• Ingående kunna resonera om lösningar till vanliga utmaningar med cloudlösningar.
Färdighet och förmåga

• Självständigt kunna sätta upp en utvecklingsmiljö som består av både lokala maskinkonfigurationer och cloudbaserade maskiner.
• Självständigt kunna implementera och sätta upp en Big Data-analys, inklusive konfiguration av cloudplattformen och eventuell databas.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna värdera olika anledningar att välja en cloudlösning och välja en lämplig lösning därenligt.
• Kunna värdera en problemformulering för en Big Data-analys och utvärdera potentialen att skapa en cloud-skalbar lösning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528
G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367
M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications, O'Reilly, 2017, ISBN-13: 978-1449373320 | ISBN-10: 1449373321

Kurslitteratur och övriga läromedel

J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528
G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367
M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications, O'Reilly, 2017, ISBN-13: 978-1449373320 | ISBN-10: 1449373321

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av skrivet material, literatur, föreläsningar och forskningsliteratur. Examination sker genom skrivna rapporter och datorbaserade laborationer.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Svahnberg
Kursansvarig
 1. Mikael Svahnberg

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×