ET1492 Akustik för ljud- och musikproduktion

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Anmälan öppnar 2021-09-15

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och överblick över praktisk rumsakustik och grundläggande kunskaper om ljudets egenskaper. Kursen behandlar även den mänskliga hörseln. Målet är att du efter genomgången kurs ska ha erhållit en förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang och intensitet. Du ska ha fått en inblick i mätning av ljudegenskaper, samt mätning av ett rums akustiska egenskaper.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-D5847
 • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2021-09-15
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:

 • Grundbegrepp inom akustiken:

Definitioner, begreppsorientering
 • Ljud och människan:

Örat och hörseln
 • Ljud och frekvensegenskaper
 • Rumsakustik
 • Ljudabsorbenter
 • Ljudalstrande mekanismer
 • Akustiska mätmetoder:

Spektrumanalysatorer, ljudtrycksmätare,
mikrofoner
 • Elektroakustiska installationer i rum
 • Introduktion till akustisk signalbehandling.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • förstå grundläggande teori inom akustiken
 • ha förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang etc.
 • ha grundläggande kunskaper om ljudabsorbenter
 • ha en inblick i mätning av ljudegenskaper, samt mätning av ett rums akustiska egenskaper.
 • ha kännedom om hur dessa mätningar kan användas praktiskt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Everest, F. Alton, Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN 978007130975.


Kurslitteraturen kompletteras med utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Everest, F. Alton, Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN 978007130975.


Kurslitteraturen kompletteras med utdelat material.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska
projektuppgifter. I projekten arbetar studenterna praktiskt med de teorier som behandlats under föreläsningarna. Projektuppgifterna kan lösa enskilt eller i grupp.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Sven Johansson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Teori 1.5 G-U
1415 Projekt 6 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×