Kurser hösttermin 2018

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
BTH-D5701 Utveckling av mobiltelefonapplikationer 7,5 hp Campus HT-18
Elektroteknik
BTH-G5700 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans HT-18
BTH-G5701 Automation 1 7,5 hp Distans HT-18
BTH-G5704 Modellering 1 3 hp Distans HT-18
BTH-G5703 Modellering 3 3 hp Distans HT-18
BTH-D5700 Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-18
BTH-G5702 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-18
Industriell ekonomi och management
BTH-M5703 Entreprenörskap och det innovativa företaget 7,5 hp Campus HT-18
BTH-M5708 Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-18
BTH-M5705 Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-18
BTH-M5706 Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-18
BTH-M5701 Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer 6 hp Campus HT-18
BTH-M5712 Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-18
Startar ej Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Empirisk finansiell analys 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Finansiell modellering 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Innovation och affärsanalys 7,5 hp Campus HT-18
Maskinteknik
BTH-G5706 Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp Distans HT-18
BTH-G5708 Kommunikation på distans 7,5 hp Distans HT-18
BTH-G5709 Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp Distans HT-18
Startar ej Kvalitetsutveckling 7,5 hp Distans HT-18
Matematik
BTH-G5705 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-18
Omvårdnad
BTH-H5700 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-18
BTH-H5701 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-18
Pedagogik
BTH-M5700 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp Campus HT-18
Programvaruteknik
BTH-D5707 Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-18
BTH-D5710 Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-18
BTH-D5708 Distribuerad utveckling och outsourcing 2,5 hp Distans HT-18
BTH-D5702 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-18
BTH-D5705 Kontinuerlig kravhantering och produkthantering 7,5 hp Distans HT-18
BTH-D5703 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-18
BTH-D5711 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-18
BTH-D5709 Storskalig programvarutestning 2,5 hp Distans HT-18
BTH-D5704 Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-18
Startar ej Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 2,5 hp Distans HT-18

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
BTH-KP650 Fysisk planering 30 hp heltid Campus HT-18
BTH-KP652 Kvalitetsutveckling och automation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-18
BTH-KP654 Modellering av signaler och system 12 hp Distans HT-18
BTH-KP653 Webbprogrammering och Databaser 30 hp halvfart Distans HT-18
Ej sökbar Webbutveckling och programmering 30 hp halvfart Distans HT-18