MT1534 Grundläggande mekanik för tekniker

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att introducera till grundläggande mekanik. Mekanik handlar om att bestämma krafter och moment som påverkar en struktur, bestämma tyngdpunkt samt göra jämviktsberäkningar för system med och utan friktion. Detta är kunskaper som behövs i efterföljande kurser som t.ex. hållfasthetslära. Även i sitt framtida yrkes liv bör man som maskintekniker ha en god grund av mekanikkunskaper att stå på.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5706
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs sammanlagt 4,5 hp avklarat från följade kurser:
  Fysik för produktutveckling
  Matematik 1 för produktutveckling
  Matematik 2 för produktutveckling

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.