MT1535 Tillverkningsanpassad konstruktion

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

I denna kurs utbildas studenten i att lära sig att utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad. Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5709
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Maskinelement 6 hp, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp och Tillverkningsteknik 6 hp samt avklarad kurs Datorstöd för ingenjörsarbete 8 hp.

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.