Kurser hösttermin 2019

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-19
Industriell ekonomi och management
BTH-M5739 Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-19
BTH-M5736 Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer 6 hp Campus HT-19
BTH-M5738 Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Entreprenörskap och det innovativa företaget 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-19
Matematik
BTH-G5744 Kryptering 1 6 hp Campus HT-19
Ej sökbar Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-19
Medicin
Startar ej Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel 15 hp Campus HT-19
Omvårdnad
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-19
Programvaruteknik
BTH-D5727 Storskalig programvarutestning 2,5 hp Distans HT-19
BTH-D5732 Utveckling av mobila applikationer 7,5 hp Campus HT-19
Ej sökbar Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Distribuerad utveckling och outsourcing 2,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-19
Ej sökbar Kontinuerlig kravhantering och produkthantering 7,5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-19
Ej sökbar Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-19
Ej sökbar Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-19

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Ej sökbar Datorstöd och innovation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-19
Ej sökbar Fysisk planering 30 hp heltid Campus HT-19
Ej sökbar Grunderna i industriell ekonomi 30 hp heltid Distans HT-19
Ej sökbar Kvalitetsutveckling och automation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-19
Ej sökbar Webbprogrammering och Databaser 30 hp halvfart Distans HT-19