SL1411 Beteendeförändring för hållbarhet - med introduktion till strategisk hållbar utveckling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen är en i en grupp på tre kurser om beteendeförändring för hållbarhet. Denna version är den mest omfattande, lämplig för studenter som inte tidigare har studerat strategisk hållbar utveckling (SSD). Den inkluderar ett projekt där studenter kan öva sig på att använda beteendeförändringsstrategier för hållbarhet.

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• Det socioekologiska systemet som mänskligheten är beroende av och de utmaningar som är förknippade med att degradera det
• Hållbarhet och hållbar utveckling, inklusive principer och mål
• Varför beteendeförändring är viktigt för hållbar utveckling
• Det mänskliga beteendesystemet och teorier om beteendeförändringar
• Självbestämmandeteorin om motivation
• Psykologiska hinder och ’nudging’
• Ekonomiska incitament och bestraffning
• Kritik och etik kring att använda beteendeförändringsstrategier
• Hur man använder olika beteendeförändringsstrategier för hållbarhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna förklara hållbarhetsutmaningen och hållbarhet
• Kunna använda etablerade modeller och teorier för att beskriva beteendessystemet
• Kunna förklara olika beteendeförändringsstrategier för hållbarhet
• Kunna tillämpa olika beteendeförändringsstrategier
Färdighet och förmåga
• Kunna tillämpa utvalda strategier för hållbarhetskommunikation i en audiovisuell presentation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna diskutera kritiskt den filosofiska, etiska och ideologiska grunden för den aktuella diskursen om beteendeförändring
• Kunna beskriva hur man kan implementera beteendeförändringsmetoder etiskt

Kurslitteratur och övriga läromedel

TITEL: Engaged: Designing for Behavior Change
FÖRFATTARE: Amy Bucher and Jeff Kreisler
UTGIVARE: Rosenfeld Media, 2020
BOK ISBN: 9781933820422
EBOK ISBN: 9781933820415
*Denna är tillgänglig både som bok eller som en e-bok via högskolans bibliotek.
Andra material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

TITEL: Engaged: Designing for Behavior Change
FÖRFATTARE: Amy Bucher and Jeff Kreisler
UTGIVARE: Rosenfeld Media, 2020
BOK ISBN: 9781933820422
EBOK ISBN: 9781933820415
*Denna är tillgänglig både som bok eller som en e-bok via högskolans bibliotek.
Andra material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Lärande och undervisning

Kursen ges online. Läraktiviteterna är utformade för att uppmuntra aktivt engagemang för att främja djupare lärande. Läraktiviteterna inkluderar att läsa, titta på föreläsningar, delta i diskussioner och seminarier, och utföra projektarbete i mindre grupper. För att främja högre inlärningsnivåer kommer studenterna att arbeta med lärarna för att skapa en tillitsfull atmosfär där studenterna kan delta i en djup öppen dialog, ge feedback till varandra, och dela sina egna reflektioner.

Lärare

Examinator
 1. Cecilia Bratt
Kursansvarig
 1. Rachael Gould

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×