TE1427 Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri 4.0

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för industrins behov av förnyelse och omställning till en industriproduktion som i allt högre grad är automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I den smarta industrin kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra, och kursen ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som digitala tvillingar, kollaborativa robotar och cyberfysiska system, samt förstärkt och virtuell verklighet. Kursen fokuserar på interaktion mellan människa och maskin, där tekniker och ingenjörer förstärks i bedömning och beslutsfattande genom samarbete med maskiner, robotar och annan teknologi inom smart industri.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-G5838
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Lärare

Examinator
 1. Tobias Larsson
Kursansvarig
 1. Tobias Larsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.