TE1428 Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri 4.0

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för industrins behov av förnyelse och omställning till en industriproduktion som i allt högre grad är automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I den smarta industrin kan processer och flöden effektiviseras och optimeras automatiskt genom analys av stora datamängder från uppkopplade sensorer och kursen ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning, storskalig dataanalys, sakernas internet, och cybersäkerhet. Kursen fokuserar på hur ny teknologi kan tillämpas för automatisk diagnos, beslutsfattande och styrning som effektiviserar produktionsprocessen.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-G5839
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.