TE1428 Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri 4.0

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för industrins möjligheter med en produktion som i allt högre grad är automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I den smarta industrin kan processer och flöden effektiviseras och optimeras automatiskt genom analys av datamängder från uppkopplade sensorer. Kursen ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning, storskalig dataanalys, sakernas internet, och cybersäkerhet. Kursen fokuserar på hur ny teknologi kan tillämpas för automatisk diagnos, beslutsfattande och styrning som effektiviserar produktionsprocessen.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• Smart industri, automation och sensorer
• Artificiell intelligens
• Maskininlärning
• Storskalig dataanalys
• Beräkningskapacitet
• Inbäddade system och sakernas internet
• Datorsäkerhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• ha förståelse för den pågående industriella omställningen.
• ha förståelse för samspelet mellan insamling, analys och nyttiggörande av stora datamängder för automation inom industri 4.0.
• ha kunskap om centrala framväxande teknologier för automation och artificiell intelligens inom industri 4.0.
Färdighet och förmåga

• ha färdighet att applicera grundläggande teorier inom industri 4.0 i en industriell kontext.
• ha förmåga att demonstrera enklare tillämpningar inom industri 4.0:s teknikområden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och självständigt utveckla sin kompetens inom industri 4.0.
• kunna argumentera för teknikval i en industri 4.0-kontext gällande en industriell produktionsmiljö.
• kunna argumentera kring för- och nackdelar med olika teknologier inom industri 4.0.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.
Materialet kan vara på både svenska och engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.
Materialet kan vara på både svenska och engelska.

Lärande och undervisning

Föreläsningar, övningar, virtuella eller fysiska studiebesök med inblick i industriella behov och lösningar.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Dahl
Kursansvarig
 1. Saleh Javadi

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×