OM1546 Handledning inom hälso- och sjukvård

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Startar ej

Kursen syftar till att den studerande inhämtar grundläggande pedagogiska kunskaper om handledning samt handledningsprocesser och modeller.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Lärare

Examinator
 1. Lisa Skär
Kursansvarig
 1. Lisa Skär

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.