IY1428 Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten ska utveckla bred kunskap om och förståelse av teoretiska grunder för olika typer av ledarskap/grupper i kunskapsintensiva miljöer på ett sätt som möjliggör systematisk analys av eget ledarskap. Studenten skall speciellt utveckla förståelse och förmåga att balansera en ledarskaps och entreprenöriell roll i relation till en operativ roll där teknik är ett centralt element för organisationen. Efter avslutad kurs, är studenten väl rustad för att analysera och förstå ledarskap i olika typer av situationer.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 30%
  • Anmälningskod: BTH-M5701
  • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Teknisk introduktionskurs med ingenjörsmetodik, 8 hp.

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.