DV1547 Programmera webbtjänster i Linux

7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av kurspaket och går inte att söka till.

Kursen har två fokus, dels att lära ut grunder och beståndsdelar i operativsystemet Linux och dels att lära ut programmering med JavaScript och Node.js i en Linux-miljö. Kursen är för de som skall jobba med webbprogrammering.

Kursen börjar med att du installerar en egen version av Linux. Därefter lär du dig de grundläggande koncepten i Linux såsom terminalen, filsystemet, process-begreppet och att installera tjänster och programvaror och servrar. Du skriver skript-program i programspråket BASH och via praktiska övningar lär du dig mer om grunderna i Linux.

Samtidigt bygger du upp en utvecklingsmiljö för JavaScript och Node.js. Du utforskar Node.js API och via praktiska övningar programmerar du JavaScript-servrar och tjänster som sedan körs i din Linux-miljö.

I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan : Denna kurs är del av kurspaket och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs i Programmering med JavaScript 7.5hp samt ytterligare en avklarad programmeringskurs i godtyckligt programmeringsspråk om 7.5hp.

Innehåll

 • Installation av Linux och Linux som server. Paket och pakethantering.
 • Installation av servrar t ex webbserver, databas, PHP och sshd.
 • Linux med terminal, ssh, vim och systemkommandon.
 • Operativsystemets oika delar såsom filsystemet, processer och processhantering.
 • Skriptprogrammering i bash.
 • Programmering i Linux miljö med JavaScript och Node.js - filsystem och processer.
 • Felsökning och tekniker för t debugga sitt program.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för utveckling med JavaScript, Node.js i en Linux-miljö.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • visa grundläggande förståelse för operativsystemet Linux genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • visa goda kunskaper i att använda JavaScript på serversidan tillsammans med Node.js och Linux genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna självständigt utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på programmering med JavaScript, Node.js i en Linux-miljö.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökning för JavaScript, Node.js i en Linux-miljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Titel: The Linux Command Line: A Complete Introduction
Utgiven, revision, antal sidor: Juli 2013, andra Internet utgåvan, 537 sidor
Författare: William E. Shotts, Jr.
Förlag: NO STARCH PRESS
ISBN: 978-1-59327-389-7

Referenslitteratur

Titel: The Debian Administrator?s Handbook, Debian Wheezy from Discovery to Mastery
Utgiven, revision, antal sidor: 18 juni 2014, första utgåvan, 497 sidor
Författare: Raphaël Hertzog, Roland Mas
Förlag: Freexian SARL
ISBN: 9791091414029


Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524


Titel: JavaScript: The Good Parts
Utgiven, revision, antal sidor: 2008, First edition, 153s
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9780596517748

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Titel: The Linux Command Line: A Complete Introduction
Utgiven, revision, antal sidor: Juli 2013, andra Internet utgåvan, 537 sidor
Författare: William E. Shotts, Jr.
Förlag: NO STARCH PRESS
ISBN: 978-1-59327-389-7

Referenslitteratur

Titel: The Debian Administrator?s Handbook, Debian Wheezy from Discovery to Mastery
Utgiven, revision, antal sidor: 18 juni 2014, första utgåvan, 497 sidor
Författare: Raphaël Hertzog, Roland Mas
Förlag: Freexian SARL
ISBN: 9791091414029


Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524


Titel: JavaScript: The Good Parts
Utgiven, revision, antal sidor: 2008, First edition, 153s
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9780596517748

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp.

Lärare

Examinator
 1. Kenneth Lewenhagen
Kursansvarig
 1. Kenneth Lewenhagen

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Inlämninguppgift1 2.5 G-U
1520 Inlämninguppgift 2 2.5 G-U
1530 Individuellt Projekt 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.