DV1546 Webbapplikationer för mobila enheter

7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att lära ut utveckling av webbapplikationer med HTML, CSS och JavaScript och fokuserar på mobila enheter och läsplattor.
Kursen går igenom konstruktioner i HTML, CSS och JavaScript som hjälper dig bygga applikationer som är oberoende av skärmens storlek och enhetens styrning (mus, touchscreen, penna).
Du bygger en applikation som använder sig av HTML, CSS och JavaScript på klientsidan och JavaScript med Node.js på server-sidan. Du skapar ett RESTful API som applikationen använder för att komma åt information på serversidan.
Via litteraturstudier och praktiska övningar förkovrar du dig i området. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt där allt integreras.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Kunskaper som omfattar avklarade kurser motsvarande minst 15hp i programmering med JavaScript för både klientsidan och serversidan samt HTML och CSS.

Innehåll

 • HTML5, CSS3, JavaScript med mobilt fokus.
 • CSS3 för att styla webbapp som en “native app”.
 • Mobilen och läsplattan som test och utvecklingsmiljö.
 • Touch-event.
 • Responsive design, storlekar, landscape, portrait.
 • Koppling mot server och databas.
 • Skapa RESTful API med JavaScript och Node.js.
 • Mobil prestanda och tillgänglighet.
 • Att använda hårdvarufunktioner som är specifika på mobila enheter, tex positionering och kartor.
 • Felsökning och tekniker att debugga sitt program.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för utveckling av mobila appar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs ska studenten:
•visa grundläggande förståelse för operativsystemet Linux genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
•visa goda kunskaper i att använda JavaScript på serversidan tillsammans med Node.js och Linux genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

Färdigheter och förmåga

Efter genomförd kurs ska studenten:
•självständigt kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på programmering med JavaScript, Node.js i en Linux-miljö.
•visa god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökning för JavaScript, Node.js i en Linux-miljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Titel: Mobile HTML5
Utgiven, revision, antal sidor: 2013 november, första utgåvan, 450 sidor
Författare: Estelle Weyl
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9781449311414


Referenslitteratur

Titel: HTML och CSS-boken
Utgiven, revision, antal sidor: 2011 november, sjunde utgåvan, 505 sidor
Författare: Rolf Staflin
Förlag: Pagina Förlag
ISBN: 9789163609947


Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524


Titel: JavaScript: The Good Parts
Utgiven, revision, antal sidor: 2008, First edition, 153s
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9780596517748
Övriga lärresurser
Övrigt läromaterial finns tillgängligt via nätet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Titel: Mobile HTML5
Utgiven, revision, antal sidor: 2013 november, första utgåvan, 450 sidor
Författare: Estelle Weyl
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9781449311414


Referenslitteratur

Titel: HTML och CSS-boken
Utgiven, revision, antal sidor: 2011 november, sjunde utgåvan, 505 sidor
Författare: Rolf Staflin
Förlag: Pagina Förlag
ISBN: 9789163609947


Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524


Titel: JavaScript: The Good Parts
Utgiven, revision, antal sidor: 2008, First edition, 153s
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9780596517748
Övriga lärresurser
Övrigt läromaterial finns tillgängligt via nätet.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp.

Lärare

Examinator
 1. Emil Folino
Kursansvarig
 1. Emil Folino

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1515 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1525 Individuellt Projekt 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.