ME1541 Startup camp - idé och konceptutveckling för digitala medier

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2017

Tillfället är stängt för anmälan

Har du en idé kopplad till digitala medier, men ännu inte haft tid att förverkliga den? På Startup Camp får du testa och utveckla din idé i praktiken under tio intensiva veckor. Målet är att du efter tio veckor ska veta om din idé är värd att satsa vidare på.
Startup Camp är baserat på internationell startup-kultur där handling går före teori. Föreläsarna och kursarrangörerna är själva entreprenörer verksamma inom digitala/sociala medier och ger dig stöd och tips baserat på egna erfarenheter som företagare.
På Startup Camp får du inte skriva långa affärsplaner eller göra tjocka marknadsundersökningar. Istället fokuserar du på att börja bygga ditt företag i praktiken och utveckla din idé i korta iterationer, inspirerat av företagskulturen i framgångsrika innovationsmiljöer som Silicon Valley. Arrangörerna fungerar som stöd och ditt eget arbete med att starta upp ditt företag varvas med inspirerande föreläsare som gått från tanke till handling.
Campet är förlagt till Campus Karlshamns vackra lokaler på Östra Piren, med hav och badmöjligheter precis utanför dörrarna. På piren finns två av stans bästa restauranger där de bästa idéerna ibland föds. Stans centrum ligger tre minuters promenad från campus.
Vem kan söka? Vi söker drivna personer som älskar entreprenörskap och ser möjligheterna i digitala/sociala medier. Du behöver inte vara entreprenör i dag, men du måste lockas av kulturen. Din idé behöver inte vara färdigutvecklad. Kanske har du redan en sajt eller ett spel uppe, kanske har du det inte. Det viktiga är att du under de tio veckorna har en bra chans att ta din idé rejält framåt. Du kan delta själv, eller tillsammans med partners i ett team. Huvudsaken är att du eller ditt team har den kompetens du bedömer krävs för att förverkliga idén. Räkna med att lägga ner mycket tid. Tio veckor är totalt 1680 timmar och på den tiden kan du komma riktigt långt med ditt projekt, om du själv vill.
Målet med Startup Camp är att du ska kunna utveckla din idé så långt att du vid kursens slut vet om du vill gå vidare eller inte. Om ni väljer att gå vidare med er idé så finns på campus Karlshamn ett brett nätverk av inkubatorer och andra stödverksamheter för att starta nya företag.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 23 till 2017 vecka 32
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Startup Camp tar sin utgångspunkt i internationell startup-kultur där handling går före teori. Föreläsare på kursen är själva entreprenörer verksamma inom digitala/sociala medier och ger stöd och tips baserat på egna erfarenheter som företagare.
Startup Camp handlar inte om att skriva långa affärsplaner eller göra tjocka marknadsundersökningar. Istället fokuserar studenterna på att börja bygga företag i praktiken och utveckla sina idéer, inspirerat av företagskulturen i framgångsrika innovationsmiljöer. Handledarna och föreläsarna fungerar som stöd och studentens eget arbete med att starta upp företaget varvas med inspirationsföreläsningar om att gå från tanke till handling. Under och efter kursen finns möjligheter att använda andra stödfunktioner så som inkubatorer, BTH Innovation m.m. när de inblandade bedömer att detta är meningsfullt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • översiktligt kunna redogöra för trender inom entreprenörskap i nya medier
 • grundläggande kunna resonera om olika typer av mottagare och exemplifiera hur man kan få fram data för att avgränsa mottagare


Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • praktiskt kunna tillämpa ett koncept inom nya medier från idé till prototyp
 • kunna beskriva skillnader mellan traditionella affärsmodeller kontra nya medier
 • kunna reflektera över projekt- och produktionsprocesser och utvärdera deras effektivitet för produktion av koncept inom nya medier


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna identifiera idéer och koncept inom digitala medier och förklara grundläggande vilka möjligheter och svårigheter som kan vara förenat med ett visst koncept
 • kunna beskriva för- och nackdelar med egna idéer samt avgöra deras eventuella kommersiella möjligheter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursens natur och innehåll gör att materialet i huvudsak kommer att bestå av webblänkar (filmer, texter, podcasts mm) och kompendier som presenteras på kurssajt innan kursstart.

Referenslitteratur (finns tillgänglig i högskolebiblioteket eller via Ebrary):
Blomberg Jesper, Myter om projekt, Thomson fakta. ISBN: 9164801519


Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursens natur och innehåll gör att materialet i huvudsak kommer att bestå av webblänkar (filmer, texter, podcasts mm) och kompendier som presenteras på kurssajt innan kursstart.

Referenslitteratur (finns tillgänglig i högskolebiblioteket eller via Ebrary):
Blomberg Jesper, Myter om projekt, Thomson fakta. ISBN: 9164801519


Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskild och gruppvis handledning. Muntliga och skriftliga presentationer av de olika projekten görs regelbundet under kursens gång och här ges utrymme för kontinuerlig feedback från studenter, föreläsare och handledare.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1305 Förproduktion 1.5 G-U
1315 Produktion 12 G-U
1325 Reflektion 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.