ME1601 Bli en Maker

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att introducera utvalda metoder, begrepp och hantverkskunskaper från makerrörelsen som utforskars och prövas genom interaktion med fysiska föremål. Syftet är också att betona lärande-genom-görande i en social miljö och delat lärande motiverat av lust och självförverkligande.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen introducerar olika metoder, tekniker och terminologier från makerrörelsen. Introduktionen innefattar grundläggande programmering och elektronik samt introduktion till mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • på en grundläggande nivå kunna förklara programkod för Arduino
 • på en grundläggande nivå kunna förklara elektronik: kretsar, mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer
 • på en grundläggande nivå kunna redogöra för makerrörelsen och dess begrepp


Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna skapa en artefakt genom programkod, kretsar och mikrokontrollers


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna redogöra för hur projektets elektronik kopplats och programmerats
 • kunna värdera och motivera och sina egna tekniska lösningar
 • kunna reflektera över sin egen arbetsprocess i förhållande till makerrörelsen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012 s.11?14. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino. Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara och komponenter presenteras innan kursstart via kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012 s.11?14. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino. Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara och komponenter presenteras innan kursstart via kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Med stöd av workshops som introducerar olika hantverkstekniker och handledning genomför och dokumenterar studenten en undersökning i relation till kursens innehåll.
En avslutande examination görs i form av en utställning och presentation där studenten argumenterar och redogör för sin undersökning.

Lärare

Examinator
 1. Jonas Svegland
Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.