ME1602 Visuell design och programmering

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge en introduktion till grafisk objektbaserad design och programmering med hjälp av Unity och Playmaker.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen introduceras processen för att konstruera spel ur ett syntaxfritt perspektiv.I kursen används och introduceras visuella och nodbaserade verktyg i spelmotorn Unity och Playmaker för konstruktion av spel. Relevanta termer och koncept behandlas också utifrån litteratur och workshops.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • På grundläggande nivå redogöra för visuella flöden i spel med dess logik.


Färdighet och förmåga
 • På en grundläggande nivå kunna tillämpa grafisk objektorienterad programmering för konstruktion av spel i en spelmotor.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Grundläggande kunna förklara funktion samt för- och nackdelar för olika beståndsdelar av ett spel konstruerat med visuell programmering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Miles, Jere (2016). Unity 3D and playmaker essentials. Boca Raton:CRC Press.
ISBN 13:978-1-138-92177-1
Playmaker, Hutong Games LLC
Referenslitteratur
Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php

Kurslitteratur och övriga läromedel

Miles, Jere (2016). Unity 3D and playmaker essentials. Boca Raton:CRC Press.
ISBN 13:978-1-138-92177-1
Playmaker, Hutong Games LLC
Referenslitteratur
Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där kursinnehållet introduceras. Under workshops gås kursinnehållet igenom via praktiska övningar. Handledningstillfällen ges för feedback på studentens arbete i kursen.

Lärare

Examinator
 1. Linus de Petris
Kursansvarig
 1. Linus de Petris

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.