ME1602 Visuell programmering

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Anmälan öppnar 2019-02-15

Kursens syfte är att introducera till nodbaserad objekt-programmering genom Unity och Playmaker.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-S5537
  • Period: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-02-15
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.