SL2547 Bioinspirerad innovation för hållbarhet

Sommarkurs, 3 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att introducera och träna studenter i bioinspirerad innovation för hållbarhet. I en intensiv sommarkurs med för- och efterarbete kommer eleverna att lära sig om bioinspirerad innovation genom praktisk tillämpning. I projektarbete kommer de att lära sig att använda och skapa bioinspirerade designlösningar för att adressera aktuella hållbarhetsutmaningar.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-S5541
  • Period: 2020 vecka 25 till 2020 vecka 25
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursen krävs genomgången högskoleutbildning om minst 120 hp eller motsvarande. Engelska 6.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.