Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

ME1618 Visuell design och programmering

Sommarkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge en introduktion till grafisk objektbaserad design och programmering med hjälp av Unity och Playmaker.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 24 till 2020 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen introduceras processen för att konstruera spel ur ett syntaxfritt perspektiv. I kursen används och introduceras visuella och nodbaserade verktyg i spelmotorn Unity och Playmaker för konstruktion av spel. Relevanta termer och koncept behandlas också utifrån litteratur och workshops.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• På grundläggande nivå redogöra för visuella flöden i spel med dess logik.
Färdighet och förmåga

• På en grundläggande nivå kunna tillämpa grafisk objektorienterad programmering för konstruktion av spel i en spelmotor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Grundläggande kunna förklara funktion samt föroch nackdelar för olika beståndsdelar av ett spel konstruerat med visuell programmering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php
Övriga lärresurser och material presenteras vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php
Övriga lärresurser och material presenteras vid kursstart.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där kursinnehållet introduceras. Under workshops gås kursinnehållet igenom via praktiska övningar. Handledningstillfällen ges för feedback på studentens arbete i kursen.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Schertell
Kursansvarig
 1. Mattias Schertell

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Relaterade kurser

Bli en maker 7,5 hp