ME1643 Ljuddesign för film

Sommarkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper inom ljudproduktion för film, såsom bearbetning av produktionsljud, ljuddesign, mixning och leverans av en slutprodukt. Kursen syftar även till att visa på olika produktionsflöden inom postproduktion samt inspelning och bearbetning av ljud med enkla medel.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen behandlar olika postproduktionstekniker för ljud till film såsom dataöverföring mellan olika mjukvaruplattformar, ljudredigering, effektbearbetning, mixmetodik, mixning och leverans. Vidare ger kursen en introduktion i inspelning av ljudeffekter för film och medieproduktion.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande tekniker och metoder för ljudredigering, ljuddesign och mixning inom filmproduktion.
 • redogöra för olika steg i ett produktionsflöde inom postproduktion av ljud för film.

Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande tekniker och metoder för ljudredigering, ljuddesign och mixning av filmljud.
 • tillämpa etablerade standarder för dataöverföring mellan olika mjukvaror samt utstyrning av ljudnivå i en postproduktionsmiljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Winters, P. (2017). Sound design for low and no budget films. New York: Focal Press. ISBN: 9781138839441
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Winters, P. (2017). Sound design for low and no budget films. New York: Focal Press. ISBN: 9781138839441
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

I kursen introduceras relevanta begrepp och metoder genom föreläsningar och workshops. Studenten prövar presenterade metoder genom experimentering på egen hand och inlämningsuppgifter. I kursen genomför studenten ett större postproduktionsprojekt som examineras både genom kamratgranskning och en inlämningsuppgift.

Lärare

Examinator
 1. Sebastian Hastrup
Kursansvarig
 1. Daniel Nilsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×