ME1578 Berättande i interaktiva medier - spel

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ME1561-Introduktion i medieteknik.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i dramatiskt berättande och behandlar därigenom de begrepp som är centrala för att arbeta med berättande i olika medieformer. Kursen behandlar även förutsättningar för berättande genom att skapa spel i 3D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • översiktligt kunna redogöra för dramatiskt berättande och hur det relaterar till spel i 3D


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • grundläggande kunna tillämpa dramatiskt berättande i spel i 3D


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera och redogöra för sina tekniska och estetiska val och dess inverkan på berättande

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Vogler C. (2007) The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers. Michael Wiese Productions.
Koster R. (1998) A story about a tree. https://www.raphkoster.com/games/essays/a-story-about-a-tree/ Accessed 2017.12.12
Dark Souls 3. FromSoftware/BANDAI NAMCO Entertainment, PC, 2016.
Bioshock. 2K Boston/2K Games, PC, 2007.
Pillars of Eternity. Obsidian Entertainment/Paradox Interactive, PC, 2015.

Referenslitteratur
Delueze G. (2014) Difference and Repetition (2n ed). Bloomsbury Publishing Plc.
Campbell J. (2008)The Hero with a Thousand Faces (3rd ed.). Pantheon Books.
Luck M. (2009) The gamer's dilemma: An analysis of the arguments for the moral distinction between virtual murder and virtual paedophilia, Ethics and Information Technology 11 (1):31-36 (2009)
Slaves to Armok: God of Blood Chapter II: Dwarf Fortress. Tarn Adams/Bay 12 Games, PC, 2006.
The Last of us. Naughty Dog/Sony Computer Entertainment, Playstation 3, 2013.
Android: Netrunner. Fantasy Flight Games 2012 - present (2017)
Warhammer 40K. Games Workshop & Citadel 1987 - present (2017)
Warhammer Age of Sigmar. Games Workshop & Citadel 2005 - present (2017)
Warcraft: Orcs and Humans. Blizzard Entertainment/Interplay Entertainment. PC, 1995.
Warcraft II: Tides of Darkness. Blizzard Entertainment/Ubisoft. PC, 1996.
Warcraft III: The Frozen Throne. Blizzard Entertainment/Sierra Entertainment. PC, 2003.
UFO: Enemy Unknown. Mythos Games & MicroProse/Microprose, PC, 1994.
Demon?s Souls. FromSoftware/Altus, Playstation 3, 2009.
Dark Souls. FromSoftware/Namco Bandai Games, Playstation 3, 2011.
Dark Souls 2. FromSoftware/Namco Bandai Games, Playstation 3, 2014.
Fallout 4. Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks, PC, 2015
Rise of the Tomb Raider. Crystal Dynamics / Square Enix, Playstation 4, 2015
Uncharted 4: A Thief's End. Naughty Dog/Sony Computer Entertainment, Playstation 4, 2016.
Short, E. (2016) Beyond Branching: Quality-Based, Salience-Based, and Waypoint Narrative Structures https://emshort.blog/2016/04/12/beyond-branching-quality-based-and-salience-based-narrative-structures/ Accessed 2017.12.13
The Screwfly soulution. Tiptree jr. J. / Psudopod. ((original text published 1977) 2014) http://pseudopod.org/2014/08/22/pseudopod-400-the-screwfly-solution/ accessed 2017.12.13

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Vogler C. (2007) The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers. Michael Wiese Productions.
Koster R. (1998) A story about a tree. https://www.raphkoster.com/games/essays/a-story-about-a-tree/ Accessed 2017.12.12
Dark Souls 3. FromSoftware/BANDAI NAMCO Entertainment, PC, 2016.
Bioshock. 2K Boston/2K Games, PC, 2007.
Pillars of Eternity. Obsidian Entertainment/Paradox Interactive, PC, 2015.

Referenslitteratur
Delueze G. (2014) Difference and Repetition (2n ed). Bloomsbury Publishing Plc.
Campbell J. (2008)The Hero with a Thousand Faces (3rd ed.). Pantheon Books.
Luck M. (2009) The gamer's dilemma: An analysis of the arguments for the moral distinction between virtual murder and virtual paedophilia, Ethics and Information Technology 11 (1):31-36 (2009)
Slaves to Armok: God of Blood Chapter II: Dwarf Fortress. Tarn Adams/Bay 12 Games, PC, 2006.
The Last of us. Naughty Dog/Sony Computer Entertainment, Playstation 3, 2013.
Android: Netrunner. Fantasy Flight Games 2012 - present (2017)
Warhammer 40K. Games Workshop & Citadel 1987 - present (2017)
Warhammer Age of Sigmar. Games Workshop & Citadel 2005 - present (2017)
Warcraft: Orcs and Humans. Blizzard Entertainment/Interplay Entertainment. PC, 1995.
Warcraft II: Tides of Darkness. Blizzard Entertainment/Ubisoft. PC, 1996.
Warcraft III: The Frozen Throne. Blizzard Entertainment/Sierra Entertainment. PC, 2003.
UFO: Enemy Unknown. Mythos Games & MicroProse/Microprose, PC, 1994.
Demon?s Souls. FromSoftware/Altus, Playstation 3, 2009.
Dark Souls. FromSoftware/Namco Bandai Games, Playstation 3, 2011.
Dark Souls 2. FromSoftware/Namco Bandai Games, Playstation 3, 2014.
Fallout 4. Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks, PC, 2015
Rise of the Tomb Raider. Crystal Dynamics / Square Enix, Playstation 4, 2015
Uncharted 4: A Thief's End. Naughty Dog/Sony Computer Entertainment, Playstation 4, 2016.
Short, E. (2016) Beyond Branching: Quality-Based, Salience-Based, and Waypoint Narrative Structures https://emshort.blog/2016/04/12/beyond-branching-quality-based-and-salience-based-narrative-structures/ Accessed 2017.12.13
The Screwfly soulution. Tiptree jr. J. / Psudopod. ((original text published 1977) 2014) http://pseudopod.org/2014/08/22/pseudopod-400-the-screwfly-solution/ accessed 2017.12.13

Lärande och undervisning

Kursen går parallellt med tre kurser där det finns möjlighet till samläsning. Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och utvecklar förutsättningar för berättande, både individuellt och i mindre grupper. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökning. Studenten examineras vid seminarium med utgångspunkt i undersökningen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.