UD1450 Tillämpad spelgrafik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska lära sig att utifrån skisser och referensmaterial skapa spelgrafik i både 2D och 3D. Dessutom ska studenten få en djupare förståelse och förmåga att hantera olika ritverktyg. Studenten förväntas efter avslutad kurs ha både teoretisk och praktisk kunskap kring skapandet av spelgrafik för en industristandardiserad spelmotor.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 13
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Grunder i spelgrafik, 7,5 hp.

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.