DV1594 Spelprogrammering i C++

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Göra studenten väl förtrogen med språkkonstruktioner i programmeringsspråket C++.
Ge studenten kunskaper och färdigheter i procedurell programmering.
Genom grafiska och spelrelevanta exempel och tillämpningar entusiasmera studenten för programmering.
På olika sätt träna studenten i problemlösning.
Introducera studenten i grundläggande spelrelaterade algoritmer och tekniker.
Introducera studenten i de objektorienterade koncepten klasser och objekt.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 2.

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.