DV1612 JavaScript-baserade webbramverk

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut programmering för klienter i webbläsaren med ett stort fokus på användbarhet och användarupplevelse samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran. Studenten förväntas ingående redogöra för val av tekniker genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande 22,5 hp samt genomgången kurs Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • JavaScript, allmänt om programmeringsspråket, språkonstruktioner, programmering och felsökning.
 • jQuery, ett JavaScriptbaserat bibliotek med klipp-och-klistra moduler.
 • AJAX, att göra AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) anrop med jQuery och JSON objekt (JavaScript Object Notation). På serversidan används PHP.
 • JavaScript och HTML5 apier såsom formulär, canvas, multimedia, websockets, audio och video.
 • Javascript och Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.
 • Utveckling av webbapplikationer med JavaScript-baserade tekniker.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • ha mycket god förståelse för grunderna i klientbaserad webbprogrammering med JavaScript, jQuery samt AJAX genom att skriftligen kunna beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • ha mycket goda kunskaper i att använda JavaScript, jQuery och AJAX tillsammans med HTML och CSS genom att kunna tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på klientbaserad kodning i JavaScript, jQuery och AJAX.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökningar med klientbaserade webbtekniker.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. jQuery: Novice to Ninja 2nd Edition
Författare: Earle Castledine, Craig Sharkie
Förlag: SITEPOINT
Språk: Engelska
Utgiven: 2012, Antal sidor: 350
ISBN13: 9780987153012

2. JavaScript: The Good Parts. Working with the Shallow Grain of JavaScripts
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES
Språk: Engelska
Utgiven: 2008, Antal sidor: 153
ISBN13: 9780596517748

3. Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development
Författare: Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Förlag: Apress
Utgiven: 2011, First edition, Antal sidor 332
ISBN: 9781430238645

-
Referenslitteratur
1. PHP Pro and jQuery
Författare: Jason Lengstorf
Förlag: APRESS
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 378
ISBN13: 9781430228479

2. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

3. JavaScript: The Definitive Guide, 6:th edition
Författare: David Flanagan
Förlag: O'Reilly Media, Inc, USA
Utgiven 2011, Sixth edition, Antal sidor: 1078
ISBN: 9780596101992

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. jQuery: Novice to Ninja 2nd Edition
Författare: Earle Castledine, Craig Sharkie
Förlag: SITEPOINT
Språk: Engelska
Utgiven: 2012, Antal sidor: 350
ISBN13: 9780987153012

2. JavaScript: The Good Parts. Working with the Shallow Grain of JavaScripts
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES
Språk: Engelska
Utgiven: 2008, Antal sidor: 153
ISBN13: 9780596517748

3. Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development
Författare: Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim
Förlag: Apress
Utgiven: 2011, First edition, Antal sidor 332
ISBN: 9781430238645

-
Referenslitteratur
1. PHP Pro and jQuery
Författare: Jason Lengstorf
Förlag: APRESS
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 378
ISBN13: 9781430228479

2. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

3. JavaScript: The Definitive Guide, 6:th edition
Författare: David Flanagan
Förlag: O'Reilly Media, Inc, USA
Utgiven 2011, Sixth edition, Antal sidor: 1078
ISBN: 9780596101992

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.