Webbutveckling och programmering, 30 Högskolepoäng, HT-18

Tillfället är stängt för anmälan

Lär dig grunderna i webbutveckling och programmering. Kurspaketet består av fyra kurser som ger dig en bred bas och en stabil grund att stå på inför fortsatta studier inom området webbutveckling och webbprogrammering.
Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7,5 hp och examineras separat.

 • Programmering och problemlösning i Python
 • Programmering med JavaScript
 • Programmera webbtjänster i Linux
 • Webbapplikationer för mobila enheter

Du börjar med en grundkurs i programmering i Python för att komma i gång med studierna och hur du ska tänka. Kursen har vissa inslag av webbutveckling men fokuserar på traditionell programmering. Därefter fortsätter du med programmering i JavaScript i en webbmiljö där du introduceras i HTML och CSS samt webben som utvecklingsmiljö.
Därefter breddar du dina kunskaper genom att studera operativsystemet Linux och dess olika delar och som sista kurs blir det utveckling av webbapplikationer till mobila enheter och läsplattor.

Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett projekt. Efter kurspaketet har du breda och grundläggande kunskaper inom webbutveckling och programmering och du kan fortsätta att fördjupa dig inom området webbutveckling och webbprogrammerare.

Du kan komplettera dina studier genom att fortsätta med kurspaketet Webbprogrammering och Databaser, 30hp. Du kan även studera på de båda kurspaketen parallellt.
All undervisning och examination är på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Kursordning:
Programmering och problemlösning i Python, 7,5 hp
Programmering med JavaScript, 7,5 hp
Programmera webbplatser i Linux, 7,5 hp
Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp

FÖRKUNSKAPSKRAV
För de två första kurserna, Programmering och problemlösning med Python samt Programmering med JavaScript, HTML och CSS krävs grundläggande behörighet. För övriga kursers förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP651
 • Startvecka: v.36
 • Slutvecka: v.23
 • Takt: 50 %
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Ladda ner