Modellering av signaler och system, 12 Högskolepoäng, HT-18

Tillfället är stängt för anmälan

Kurspaketet behandlar modellering, simulering, signalanalys och analys av elektrotekniska system. Kurspaketet är utvecklat inom projektet Diagnos på distans som är ett pågående samarbetsprojekt med ett antal industrier. Projektet syftar till att stärka förmågan att kunna övervaka industriella system på distans.
Kursernas innehåll har utarbetats i samråd med deltagande företag och bygger direkt på tillämpningar hos de deltagande industrierna. Kurserna omfattar en systematisk metod för modellering av elektriska nät, programmering av simulering i Matlab och Simulink, signalanalys inkluderande frekvensanalys och statistiska metoder samt enkla reglertekniska metoder.
Kursgenomförandet sker via distansundervisning och följer metoden ”flipped classroom” med en introducerande kort föreläsning, ett eget arbete med något exempel och en efterföljande efterläsning med diskussioner och fördjupningar.
Efter genomgånget kurspaket förväntas du självständigt kunna modellera och simulera ett generellt elektriskt nät, kunna bestämma spektrum för signaler, beskriva signaler med statistiska mått samt genomföra enklare analys och verifiering av elektrotekniska systemets status. Du behärskar en metod för systematisk modellering av elektriska nät Du kan implementera simulerings-modeller i Matlab och Simulink. Du kan konstruera enklare regulatorer. Du har erhållit en bild av industriella tillämpningar inom det elektrotekniska området.
Kurspaketet består av fyra kurser. Varje kurs är på 3 hp och examineras separat.

 • ET1523 Modellering 1
 • ET1518 Modellering 3
 • ET2579 Modellering 4 - Tillämpad frekvensanalys
 • ET2576 Analys och modellering av elektrotekniska system

FÖRKUNSKAPSKRAV
90 hp från en ingenjörsutbildning innehållande linjär algebra och analys

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP654
 • Startvecka: v.36
 • Slutvecka: v.23
 • Takt: 20 %
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Ladda ner