Webbprogrammering och Databaser, 30 Högskolepoäng, HT-19

Tillfället är stängt för anmälan

Lär dig använda den senaste tekniken för att utveckla databasdrivna webbplatser och webbapplikationer. Kurspaketet riktar sig till dig som vill få en gedigen förståelse för hur man bygger webbapplikationer med de senaste versionerna av teknikerna och fokus på HTML, CSS, PHP och databaser med SQL.
Kurspaketet består av fyra kurser. Varje kurs är på 7,5 hp och examineras separat.

 • Webbteknologier
 • Teknisk webbdesign och användbarhet
 • Databasteknologier för webben
 • Objektorienterade webbteknologier

Du börjar med en grundlig översikt av de senaste versionerna av HTML och CSS och använder den till att bygga en webbplats som delvis lagrar sitt innehåll i databasen SQLite. Du jobbar vidare med design och användbarhetsaspekter, men ur ett praktiskt och programmeringsinriktat perspektiv. Därefter blir det mer databaser och objektorienterad utvecklingstekniker. Du fortsätter med ett objektorienterat synsätt på programmeringsspråket PHP och använder ett objektorienterat gränssnitt mot databasen MySQL. Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett projekt.
Kurspaketet ger dig breda och grundläggande kunskaper inom flera av de tekniker som webbprogrammerare förväntas behärska. Du kan fortsätta att fördjupa dig inom området via kurspaketet Webbutveckling och programmering, 30 hp. Du kan studera de båda kurspaketen parallellt. Du kan tillgodoräkna dig om du fortsätter studera på programmet Webbprogrammering.
All undervisning och examination är på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Kursordning:

 • Webbteknologier, 7,5 hp
 • Teknisk Webbdesign och användbarhet, 7,5 hp
 • Databasteknologier för webben, 7,5 hp
 • Objektorienterade webbteknologier, 7,5 hp

FÖRKUNSKAPSKRAV
Den första kursen, Webbteknologier, kräver grundläggande behörighet. Förkunskaper i efterföljande kurser bygger på de kurser som inleder kurspaketet. För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP656
 • Startvecka: v.36
 • Slutvecka: v.23
 • Takt: 50 %
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Ladda ner
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×