Fysisk planering, 30 Högskolepoäng, HT-19

Ansök

Anmälan via antagning.se

Här är kurspaketet för dig som är intresserad av samhällsfrågor, planering och byggd miljö och vill fördjupa din grundutbildning med kunskaper i planering.
Kurspaketet består av två kurser, varje kurs är på 15 hp vilka examineras separat:
• Introduktion till planering 15 hp
• Planeringens utmaningar 15 hp
Kurspaketet består av två kurser som bygger på varandra. Du kommer först få en introduktion till planeringens övergripande sammanhang, dess kulturella arv och samhällets olika styrformer samt därefter tematiskt fördjupa dig kring planeringens olika utmaningar, såsom hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö.
Introduktion till planering 15 hp
Syftet med kusen är att introducera dig till det svenska planeringssammanhanget, dess kulturella arv samt samhällets olika organisation och styrformer. Vidare är syftet att etablera perspektiv på den svenska planeringen utifrån olika internationella sammanhang, idéer och ideal.
Planeringens utmaningar 15 hp
Syftet med kursen är att tematiskt fördjupa dina kunskaper kring olika samhälleliga utmaningar som planeringen står inför. Vidare är syftet att träna dig att självständigt undersöka planeringens utfall i olika geografiska sammanhang utifrån de tematiska fördjupningarna.

FÖRKUNSKAPSKRAV:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inom miljövetenskap/ekologi, lantmäteri, väg och vattenbyggnad, trafikteknik, samhällsplanering/samhällsbyggnad, landskapsingenjör, bebyggelsevård, arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller närliggande utbildningar. Engelska B/Engelska 6

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP657
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.03
  • Takt: 100 %
  • Anmälan: Anmälan via antagning.se
  • Ort: Karlskrona
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.