Kvalitetsutveckling och automation för tekniker, 30 Högskolepoäng, HT-19

Ansök

Anmälan via antagning.se

Kurspaketet ger dig grundkunskaper i att studera och kommunicera på distans samt produktionsteknik med fokus på kvalitetsteknik och automatiserade produktionsprocesser.

Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7,5 hp och examineras separat:

• Kommunikation på distans
• Kvalitetsutveckling
• Lean Produktion
• Automation

Kurspaketet inleds med kursen, Kommunikation på distans som ger dig bra förutsättningar för att studera på distans samt introducerar till teknisk dokumentation och rapportskrivning.
Den andra och tredje kursen, Kvalitetsutveckling och Lean produktion, ger grunderna i att producera med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. Kurspaketet avslutas med kursen Automation – en kurs som ger grunderna i styr- och elteknik med fokus på utrustning som används i produktionstekniska sammanhang.
All undervisning är på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Detta är det första av fyra kurspaket vars innehåll är det samma som i programmet Produktutveckling, men med kurspaketen kan du anpassa studietakten så att det passar med ditt livspussel. Kurspaketen måste sökas till varje läsår. Du kan tillgodoräkna dig kurserna om du fortsätter studera på utbildningen Produktutveckling.
Kursordning:
Kommunikation på distans, 7,5 hp
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp
Lean Produktion, 7,5 hp
Automation, 7,5 hp

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet samt matematik 2

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP658
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.23
  • Takt: 50 %
  • Anmälan: Anmälan via antagning.se
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.