Grunderna i industriell ekonomi, 30 Högskolepoäng, HT-19

Tillfället är stängt för anmälan

Kurspaketet syftar till att ge dig en introduktion i industriell ekonomi och några av dess ingående delområden. Industriell ekonomi handlar om att förstå kopplingarna mellan teknik och ekonomi och genom detta utveckla och skapa värde på ett effektivt sätt. Detta kurspaket ger ett bidrag till denna kunskap.
Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 75 hp och examineras separat.

 • Introduktion till industriell ekonomi
 • Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer
 • Introduktion till makroekonomi för ingenjörer
 • Investeringsanalys

I den första kursen, ”Introduktion till industriell ekonomi”, introduceras ämnet och du får en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman. I de följande kurserna fördjupas några av de centrala delarna av industriell ekonomi.
Samtliga kurser ges på halvfart. ”Introduktion till industriell ekonomi” och ”Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer” läser du parallellt under den första halvan av terminen, därefter läser du med ”Introduktion till makroekonomi för ingenjörer” och ”Investeringsanalys” under andra halvan av terminen.
All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar. Schemalagda träffar på distans kan förekomma. Examinationsformerna varierar men består till stor del av olika former av inlämningsuppgifter och rapporter som görs såväl i grupp som enskilt.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP660
 • Startvecka: v.36
 • Slutvecka: v.03
 • Takt: 100 %
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Ladda ner