Grunderna i industriell ekonomi, 30 Högskolepoäng, HT-20

Ansök

Anmälan via antagning.se

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:

Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp
Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp
Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp
Investeringsanalys 7,5 hp

Samtliga kurser ges på halvfart, två kurser åt gången. Det innebär att du börjar med att läsa Introduktion till industriell ekonomi och Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer parallellt under den första halvan av terminen, för att därefter fortsätta med Introduktion till makroekonomi för ingenjörer och Investeringsanalys under andra halvan av terminen. I kursen Introduktion till industriell ekonomi introduceras ämnet och du får en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman. I de övriga kurserna fördjupas några av de centrala delarna av industriell ekonomi.
All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar. Schemalagda träffar på distans kan förekomma. Examinationsformerna varierar men består till stor del av olika former av inlämningsuppgifter och rapporter som görs såväl i grupp som enskilt. Kurspaketet är på helfart och det förutsätter att du kan ägna minst 40 timmar i veckan åt studierna.

Kurspaketsansvarig: Anders Wrenne
E-post: anders.wrenne@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP661
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.02
  • Takt: 100 %
  • Anmälan: Anmälan via antagning.se
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.