Fysisk planering, 30 Högskolepoäng, HT-20

Startar ej

Kurspaketet består av två kurser vilka examineras separat:
Introduktion till planering 15 hp
Planeringens utmaningar 15 hp

Det här är kurspaketet för dig som är intresserad av samhällsfrågor, planering och byggd miljö och som vill fördjupa din grundutbildning med kunskaper i planering.
Kurspaketet består av två kurser som i sin tur bygger på varandra. Du kommer först få en introduktion till planeringens övergripande sammanhang, dess kulturella arv och samhällets olika styrformer. Därefter fördjupar du dig tematiskt kring planeringens olika utmaningar, såsom hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö.

Kurspaketesansvarig: Jimmie Andersén
E-post: jimmie.andersen@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inom miljövetenskap/ekologi, lantmäteri, väg och vattenbyggnad, trafikteknik, samhällsplanering/samhällsbyggnad, landskapsingenjör, bebyggelsevård, arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller närliggande utbildningar. Engelska B/Engelska 6.

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP662
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.02
  • Takt: 100 %
  • Anmälan : Startar ej
  • Ort: Karlskrona
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.