Kvalitetsutveckling och automation för tekniker, 30 Högskolepoäng, HT-20

Ansök

Anmälan via antagning.se

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:
Kommunikation på distans 7,5 hp
Kvalitetsutveckling 7,5 hp
Lean produktion 7,5 hp
Automation 7,5 hp

Den första kursen ger dig bra förutsättningar för att studera på distans samt introducerar dig till teknisk dokumentation och rapportskrivning. Den andra och tredje kursen, Kvalitetsutveckling och lean produktion, ger grunderna i att producera med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. Kurspaketet avslutas med kursen Automation, som ger grunderna i styr­ och elteknik med fokus på utrustning för produktionstekniska sammanhang. All undervisning sker på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Detta är det första av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningen Produktutveckling, men med kurspaketen kan du anpassa studietakten så att det passar ditt livspussel. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår. Du kan tillgodoräkna dig kurserna om du fortsätter studera på utbildningen Produktutveckling.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet och Ma 2a/2b/2c

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP663
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %