Datorstöd och innovation för tekniker, 30 Högskolepoäng, HT-20

Ansök

Anmälan via antagning.se

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:
Innovativ och hållbar produktutveckling 7,5 hp
Datorstöd inom konstruktion 1 7,5 hp
Datorstöd inom konstruktion 2 7,5 hp
Innovationsprojekt 7,5 hp

Kurspaketet inleds med kursen Innovativ och hållbar produktutveckling. Kursen ger kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning, miljöanpassad/hållbar samt integrerad produktutveckling. I den andra och tredje kursen Datorstöd inom konstruktion 1 och 2, får du lära dig att skapa solid­ och ytmodeller samt sammanställningar av dessa. Det ingår även grundläggande kunskaper i ritteknik. Kurspaketet avslutas med kursen Innovationsprojekt där du genomför ett mindre produkt­ utvecklingsprojekt. All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Detta är det andra av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningen Produktutveckling, men med kurspaketen kan du anpassa studietakten så att det passar med ditt livspussel. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår. Du kan tillgodoräkna dig kurserna om du fortsätter studera på utbildningen Produktutveckling

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
De två första kurserna, Innovativ och hållbar produktutveckling och Datorstöd inom konstruktion 1, kräver grundläggande behörighet. Förkunskaper i efterföljande kurser bygger på de kurser som inleder kurspaketet. För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP664
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Anmälan: Anmälan via antagning.se
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.