Tillverkningsmetoder och naturvetenskap för tekniker, 30 Högskolepoäng, HT-20

Ansök

Anmälan via antagning.se

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:
Tillverkningsmetoder 7,5 hp
Matematik 1 för produktutveckling 7,5 hp
Matematik 2 för produktutveckling 7,5 hp
Fysik för produktutveckling 7,5 hp

Kurspaketet inleds med kursen Tillverkningsmetoder. Kursen ger kunskaper om olika bearbetningsmetoder som förekommer inom tillverkningsindustrin. I den andra och tredje kursen Matematik 1 och 2, introduceras du till matematiska begrepp och metoder som är grundläggande för tekniska beräkningar i produktutvecklarens yrkesverksamhet. Kurspaketet avslutas med kursen Fysik för produktutveckling där du får lära dig om fysikaliska fenomen och om fysikens grundlagar. All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Detta är det tredje av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningen Produktutveckling, men med kurspaketen kan du anpassa studietakten så att det passar med ditt livspussel. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår. Du kan tillgodoräkna dig kurserna om du fortsätter studera på utbildningen Produktutveckling.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
De två första kurserna, Tillverkningsmetoder och Matematik 1 för produktutveckling, kräver grundläggande behörighet. Förkunskaper i efterföljande kurser bygger på de kurser som inleder kurspaketet.
För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP665
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Anmälan: Anmälan via antagning.se
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.