Webbutveckling och programmering, 30 Högskolepoäng, HT-20

Tillfället är stängt för anmälan

Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:

• Programmering och problemlösning i Python, 7,5 hp
• Programmering med JavaScript, 7,5 hp
• Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad Python, 7,5 hp
• Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp

Kurspaketet erbjuder kurser som ger dig en stabil grund att stå på inför fortsatta studier inom området webbutveckling och webbprogrammering. Du börjar med en grundkurs i programmering i Python. I andra kursen fortsätter du med programmering i JavaScript i en webbmiljö, på klientsidan, där du även introduceras i HTML och CSS samt i webben som utvecklingsmiljö. Den tredje kursen har ett mer klassiskt innehåll, ni kommer använda Python för att lära er objektorientering, algoritmer och datastrukturer. I fjärde kursen ingår utveckling av webbapplikationer till mobila enheter och läsplattor. Du använder ett Javascript ramverk för att skapa en SPA (single-page application) och jobbar mot flera REST API:er. Alla kurser är praktiskt inriktade och examineras med ett projekt, förutom första kursen som examineras med en digital programmeringstenta. All undervisning och examination är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Efter kurspaketet kan du fortsätta studera kurspaketet Webbprogrammering och databaser, 30 hp. Det går även att studera på de båda kurspaketen parallellt. Du kan tillgodoräkna dig kurserna i kurspaketet om du fortsätter studera på utbildningen Webbprogrammering, antingen kandidat på Campus (3 år, 180hp) eller högskoleexamen på distans (2 år, 120hp).

Kurspaketsansvarig: Andreas Arnesson
E-post: aar@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
För de två första kurserna, Programmering och Problemlösning med Python samt Programmering med JavaScript, HTML och CSS krävs grundläggande behörighet. För övriga kursers förkunskapskrav se respektive kursplan.

Fakta

  • Anmälningskod: BTH-KP666
  • Startvecka: v.36
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Välkomstbrev: Ladda ner