Leveldesign, 30 Högskolepoäng, HT-20

Startar ej

Kurspaketet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom området eller är nyfiken och vill prova på berättande i spel genom leveldesign. Kursernas innehåll ger dig förutsättningar för att skapa immersiva och interaktiva miljöer genom visuellt innehåll, skripting och berättande.
Kurspaketet består av fyra kurser. Varje kurs är på 7,5 hp och examineras separat.

 • Design of visual assets
 • Immersive level scripting
 • Environmental storytelling
 • Level design project

Du börjar med en kurs i design av visuellt innehåll utifrån teori och praktik kring skapande av grafik för spel. Därefter fortsätter du med en skriptkurs där du kommer att lära dig att skapa händelser och interaktivitet i en spelmotor. Sedan fortsätter du med den tredje kursen där du skaffar dig kunskaper inom narrativa teorier och metoder för berättande genom interaktiva miljöer. I den fjärde och sista kursen kombinerar du dina kunskaper i visuellt innehåll, skriptade händelser tillsammans med teori och praktik i berättande för att kunna skapa inlevelsefulla miljöer.
Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett mindre projekt. All undervisning och examination är på distans. Kurserna ges på engelska. Det finns inga obligatoriska campusträffar.
Kursordning:
1. Design of visual assets, 7,5 hp
2. Immersive level scripting, 7,5 hp
3. Environmental storytelling, 7,5 hp
4. Level design project, 7,5 hp

Kurspaketsansvarig: Jonas Svegland
E-post: jonas.svegland@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet

The course package is aimed for you who want to develop your competence in the area further or just want to try out storytelling in games through level design. The courses will give you knowledge for creating immersive and interactive environments through visual content, scripting and storytelling.
The course package consists of four courses of 7.5 credits each. The courses are examined separately.

 • Design of visual assets
 • Immersive level scripting
 • Environmental storytelling
 • Level design project

You will start with the course in design of visual content with theory and practice for creating graphics for games. Then you will carry on with a scripting course where you will learn how to create events and interactivity in a game engine.
During the third course you will gain knowledge of narrative theories and methods of storytelling through interactive environments.
In the fourth and last course you will combine your knowledge of visual content, scripted events together with theory and practice in storytelling in order to create immersive environments.
All courses are practically oriented, and each course will be examined with a minor project. All teaching activities and examinations are held off-campus, online. The courses are given in English. There are no compulsory campus meetings.
Course order:
1. Design of visual assets, 7.5 credits
2. Immersive level scripting, 7.5 credits
3. Environmental storytelling, 7.5 credits
4. Level design project, 7.5 credits
ENTRY REQUIREMENTS
General entry requirements

Fakta

 • Anmälningskod: BTH-KP668
 • Startvecka: v.36
 • Slutvecka: v.22
 • Takt: 50 %
 • Anmälan: Startar ej
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×